Motorvägsinvigningar på E6 i Sverige


Se hur motorvägen på E6 i Sverige har vuxit fram från 1950-talet till 2010-talet

 

Navigera bland invigningarna

Legend
Svart = gammal väg
Röd = aktuell invigning
Orange = färdig motorväg
Gul = färdig motortrafikledOm du inte ser hela kartan,
tryck på F11 eller ändra zoomenInvigningar som ännu inte inträffat
kommer vid behov att reviderasKuriosa


Sträckan Ö Karup - Fyllinge i södra Halland
invigdes år 1964 som motorväg, trots att
den bara hade ett körfält per riktning
utan mitträcke. På den tiden var detta
också en klassat som motorväg. År 1967
omklassades den till motortrafikled.
År 1994 byggdes den om till motorväg.
Vägsträckan har således invigts som
motorväg två gånger.

Innan motorvägen byggdes gick inte E6
nära Landskrona eller Helsingborg, utan
gick istället längre österut i inlandet.
När motorvägen mellan Löddeköpinge och
söder om Ängelholm byggdes ut i omgångar
under 1960-talet var det inte förrän hela
motorvägen var färdig som någon del
skyltades som E6. Även om vissa avsnitt var
färdiga skyltades E6 längs den mer östliga
gamla vägen.

När sträckan Håby - Rabbalshede invigdes år
2000 var vägen inte klassad som motorväg,
utan istället som vanlig väg med förbuds-
skyltar mot fotgängare och långtsamtgående
fordon. Av någon anledning var även skylt
för huvudled upphör uppsatt där vägen
började. Vägen omklassades år 2002 till
motorväg, vilket bland annat innebar att en
stor del skyltar fick bytas ut, eftersom de
tidigare var blåa och nu skulle vara gröna.
När E6 skulle byggas ut i norra Bohuslän var
tanken att den inte skulle byggas som motorväg
norr om Munkedal (mer exakt Håby), utan
i stället som trettonmetersväg. I stället valde
valde man att satsa på en ny vägtyp, kallad
fyrfältsväg, vilket var en smal typ av motorväg,
utan vägren och med snävare av- och påfarter.
År 2009 byggde man till vägrener på sträckan.