Cykling i Göteborg - 19 april 2008Deltagare: Anders och Sebastian
Västra Hjällbo.Västra Hjällbo.Västra Hjällbo.Västra Hjällbo.Sebastian i västra Hjällbo.Västra Hjällbo.Centrala Hjällbo, nära spårvagnshållplatsen.Centrala Hjällbo, nära spårvagnshållplatsen.Strax norr om spårvagnshållplatsen i Hjällbo.Strax norr om spårvagnshållplatsen i Hjällbo.Strax norr om spårvagnshållplatsen i Hjällbo.Bilverkstad i norra Hjällbo.Anders i norra Hjällbo.Norra Hjällbo.Villagata mellan Hjällbo och Hammarkullen.Sebastian mellan Hjällbo och Hammarkullen.Mellan Hjällbo och Hammarkullen.Mellan Hjällbo och Hammarkullen.Västra Hammarkullen.Västra Hammarkullen.Centrala Hammarkullen.Centrala Hammarkullen.Centrala Hammarkullen.Centrala Hammarkullen.Centrala Hammarkullen.Spårvagnshållplatsen i Hammarkullen. Stationen är helt underjordisk och är utformad som en tunnelbanestation.Spårvagnshållplatsen i Hammarkullen. Stationen är helt underjordisk och är utformad som en tunnelbanestation.Spårvagnshållplatsen i Hammarkullen. Stationen är helt underjordisk och är utformad som en tunnelbanestation.Skiss över rulltrappan på stationen.Mellan Hammarkullen och Gårdsten.Västra Gårdsten.Västra Gårdsten.Västra Gårdsten.Östra mynningen på Gårdstenstunneln.Gång- och cykelvägens östra tunnelmynning.


Nästa sida