Cykling i Småland - 28 augusti 2007Deltagare: Pär och Sebastian
Vi startar cykelutflykten från Pärs familjs sommarstuga i Vickenstorp, Eksjö kommun.Pär förbereder saften.Ladugården som hör till sommarstugan.Sebastians familjs bil.Vi passerar den spektakulära kyrkan i Ingatorp.Sebastian vid Ingatorps kyrka.Vi passerar länsgränsen mellan Jönköpings och Kalmar län (Eksjö och Vimmerby kommuner).Vi passerar länsgränsen mellan Jönköpings och Kalmar län (Eksjö och Vimmerby kommuner).Vi fortsätter färden i Kalmar län mot Katthult.Katthult.Katthult.Vi förbereder oss för att ta en kort fika i Katthult.Katthult.Kort taget genom fönstret in i snickarboa.Katthult.Katthult.Katthult.Katthult.Vi har cyklat vidare från Katthult till Mariannelund. Här tar vi en matpaus på Sibylla.Rv 33 precis intill Sibylla.Torget i Mariannelund (Rv 33 i förgrunden).Rv 33 i riktning mot Eksjö.Sebastian på Sibylla.Sebastian på Sibylla.Hus intill vägen mellan Mariannelund och Kråkshult.Pär trampar på.Sebastian mellan Mariannelund och Kråkshult.Pär mellan Mariannelund och Kråkshult.Pärs bananskal hamnar av misstag inte på marken utan i trädet.Framme i Kråkshult.Hus i Kråkshult.Mellan Kråkshult och Vickenstorp. Pär tycker backen är tung.Mellan Kråkshult och Vickenstorp. Pär tycker backen är tung.Tillbaka vid sommarstugan i Vickenstorp efter drygt 75 kilometers cyklande.Tillbaka vid sommarstugan i Vickenstorp efter drygt 75 kilometers cyklande.Pär i Vickenstorp.Sebastian i Vickenstorp.På vägen hem gör Sebastian ett uppehåll hos Anders i Släthult. Anders hälsar Sebastian välkommen intill mjölkbordet.Anders visar vägen in i huset.